Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2017

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 năm thành lập và phát triển

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53575

Một số vấn đề về phát triển bền vững cấp vùng ở Việt Nam

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20051

Giáo dục- đào tạo lỗi từ cơ cấu hệ thống và giải pháp khắc phục

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19911

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VỚI NEW ZEALAND

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24319

Ảnh hưởng của đối mới và hội nhập quốc tế đến giáo dục đạo đức trong gia đình việt nam hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19913

Minh bạch và trung thực những điều kiện tiên quyết để giáo dục việt nam phát triển bền vững

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19926

Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh dưới góc nhìn tự sự học: Luận văn ThS. Văn học: 60 22 01 20

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35371

Các biện pháp tạo hứng thú trong dạy học tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Ruộc" của Nguyễn Đình Chiểu (Chương trình Ngữ văn 11)

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20488

Nhân vật chinh phụ và cung nữ trong văn học trung đại Việt Nam qua Chinh phụ ngâm và Cung oán ngân khúc : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36827

Nhân vật chinh phụ và cung nữ trong văn học trung đại Việt Nam qua Chinh phụ ngâm và Cung oán ngân khúc : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36827

Những yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết Đồi gió hú" của Emily Bronte : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35965

Điển cố trong thơ ca Phật giáo thời Lý Trần : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36802

Sự vận động phát triển hệ thống chủ đề - đề tài trong văn chương Thiền Phái Trúc Lâm : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35561

Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35849

Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam sau 1975 dưới góc nhìn tự sự học (qua Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Thời xa vắng của Lê Lựu) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36764

Phật giáo trong lịch sử văn học Việt Nam

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53660

Bàn về hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20274

Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tiếp cận chuẩn quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2012-2020 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47736

Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trường Hữu Nghị T78 thông qua chương Este – Lipit và chương Cacbohiđrat – Hoá học 12 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 6014 10

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47601

Quản lý giáo dục đạo đức sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47621

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47625

Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN) : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49977

Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN) : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49973

Quản lý sinh viên nội trú tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11040

Biện pháp quản lý sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp sau tốt nghiệp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48943

Biện pháp quản lý quá trình dạy học môn tiếng Anh theo phương thức tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48945

Phát triển đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cân phát triển nguồn nhân lực

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9763

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48690

Quản lý hoạt động Thông tin - Thư viện ở Học viện Phòng không - Không quân : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47800

Quản lý dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47719

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05

Mời các bạm tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47815

Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tiếp cận chuẩn quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2012-2020 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47736

Quản lý dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47830

Quản lý dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47830

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47829

Quản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong các trường Trung học cơ sở của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47741