Mô hình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16348

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này